ช่อง
Aueyauey เอ๋ยเอ้ย
ผู้ติดตาม
1,000,000 คน
จำนวนวีดีโอ
258 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
121,832,691 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
472,220 ครั้ง
ช่อง : Aueyauey เอ๋ยเอ้ย
ผู้ติดตาม : 1,000,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 258 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 121,832,691 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 472,220 ครั้ง
?เอ๋ยเอ้ย???Chillout Music
YouTube นี้เป็นเสมือน Diary ของเราเก็บสิ่งที่เราชอบ
...ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆ โตไปด้วยกัน มีความสุขด้วยกันนะ :)
The Winner Of Thailand Ukulele Contest #6 (Sing&Play)
YouTube/FB: Aueyauey เอ๋ยเอ้ย
IG: Aueykamon
For Work ??? K.Num (คุณแม่น้ำ) 06-3260-4255
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Aueyauey เอ๋ยเอ้ย