ช่อง
Aueyauey เอ๋ยเอ้ย
ผู้ติดตาม
991,000 คน
จำนวนวีดีโอ
264 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
123,398,151 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
467,417 ครั้ง
ช่อง : Aueyauey เอ๋ยเอ้ย
ผู้ติดตาม : 991,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 264 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 123,398,151 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 467,417 ครั้ง
?เอ๋ยเอ้ย???Chillout Music
YouTube นี้เป็นเสมือน Diary ของเราเก็บสิ่งที่เราชอบ
...ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆ โตไปด้วยกัน มีความสุขด้วยกันนะ :)
The Winner Of Thailand Ukulele Contest #6 (Sing&Play)
YouTube/FB: Aueyauey เอ๋ยเอ้ย
IG: Aueykamon
For Work ??? K.Num (คุณแม่น้ำ) 06-3260-4255
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Aueyauey เอ๋ยเอ้ย