ช่อง
MOJIKO
ผู้ติดตาม
2,480,000 คน
จำนวนวีดีโอ
487 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
365,795,176 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
751,119 ครั้ง
ช่อง : MOJIKO
ผู้ติดตาม : 2,480,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 487 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 365,795,176 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 751,119 ครั้ง
ชีวิตของเรา มักจะมีสิ่งดีดีเสมอ :)
ตัวอย่าง VDO ของช่อง MOJIKO