ช่อง
แจ๊ส สปุ๊กนิค ปาปิยอง กุ๊กกุ๊ก
ผู้ติดตาม
6,300,000 คน
จำนวนวีดีโอ
347 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1,295,624,562 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
3,733,788 ครั้ง
ช่อง : แจ๊ส สปุ๊กนิค ปาปิยอง กุ๊กกุ๊ก
ผู้ติดตาม : 6,300,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 347 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 1,295,624,562 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 3,733,788 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง แจ๊ส สปุ๊กนิค ปาปิยอง กุ๊กกุ๊ก