ช่อง
แจ๊ส สปุ๊กนิค ปาปิยอง กุ๊กกุ๊ก
ผู้ติดตาม
6,400,000 คน
จำนวนวีดีโอ
351 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1,122,893,992 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
3,199,128 ครั้ง
ช่อง : แจ๊ส สปุ๊กนิค ปาปิยอง กุ๊กกุ๊ก
ผู้ติดตาม : 6,400,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 351 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 1,122,893,992 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 3,199,128 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง แจ๊ส สปุ๊กนิค ปาปิยอง กุ๊กกุ๊ก