ช่อง
แจ๊ส สปุ๊กนิค ปาปิยอง กุ๊กกุ๊ก
ผู้ติดตาม
5,710,000 คน
จำนวนวีดีโอ
274 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1,126,119,243 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
4,109,924 ครั้ง
ช่อง : แจ๊ส สปุ๊กนิค ปาปิยอง กุ๊กกุ๊ก
ผู้ติดตาม : 5,710,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 274 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 1,126,119,243 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 4,109,924 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง แจ๊ส สปุ๊กนิค ปาปิยอง กุ๊กกุ๊ก