ช่อง
RAP IS NOW
ผู้ติดตาม
2,560,000 คน
จำนวนวีดีโอ
2,898 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
717,566,955 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
247,608 ครั้ง
ช่อง : RAP IS NOW
ผู้ติดตาม : 2,560,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 2,898 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 717,566,955 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 247,608 ครั้ง
Thai Rapper's Village
ตัวอย่าง VDO ของช่อง RAP IS NOW