ช่อง
RAP IS NOW
ผู้ติดตาม
2,530,000 คน
จำนวนวีดีโอ
2,820 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
700,324,772 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
248,342 ครั้ง
ช่อง : RAP IS NOW
ผู้ติดตาม : 2,530,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 2,820 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 700,324,772 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 248,342 ครั้ง
Thai Rapper's Village
ตัวอย่าง VDO ของช่อง RAP IS NOW