ช่อง
RAP IS NOW
ผู้ติดตาม
2,430,000 คน
จำนวนวีดีโอ
2,654 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
641,973,996 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
241,889 ครั้ง
ช่อง : RAP IS NOW
ผู้ติดตาม : 2,430,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 2,654 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 641,973,996 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 241,889 ครั้ง
Thai Rapper's Village
ตัวอย่าง VDO ของช่อง RAP IS NOW