ช่อง
RAP IS NOW
ผู้ติดตาม
2,490,000 คน
จำนวนวีดีโอ
2,699 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
674,107,946 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
249,762 ครั้ง
ช่อง : RAP IS NOW
ผู้ติดตาม : 2,490,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 2,699 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 674,107,946 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 249,762 ครั้ง
Thai Rapper's Village
ตัวอย่าง VDO ของช่อง RAP IS NOW