ช่อง
Around The Dale
ผู้ติดตาม
1,140,000 คน
จำนวนวีดีโอ
1,163 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
421,150,494 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
362,124 ครั้ง
ช่อง : Around The Dale
ผู้ติดตาม : 1,140,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 1,163 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 421,150,494 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 362,124 ครั้ง
Adventure of this family.
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Around The Dale