ช่อง
Around The Dale
ผู้ติดตาม
1,140,000 คน
จำนวนวีดีโอ
1,156 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
424,871,680 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
367,536 ครั้ง
ช่อง : Around The Dale
ผู้ติดตาม : 1,140,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 1,156 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 424,871,680 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 367,536 ครั้ง
Adventure of this family.
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Around The Dale