ช่อง
icepadie
ผู้ติดตาม
840,000 คน
จำนวนวีดีโอ
1,394 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
153,196,772 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
109,897 ครั้ง
ช่อง : icepadie
ผู้ติดตาม : 840,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 1,394 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 153,196,772 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 109,897 ครั้ง
instagram.com/icepadie
facebook.com/padie
www.icepadie.com
ตัวอย่าง VDO ของช่อง icepadie
mommy fav | icepadie
286 days ago