ช่อง
icepadie
ผู้ติดตาม
819,000 คน
จำนวนวีดีโอ
1,241 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
137,454,804 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
110,761 ครั้ง
ช่อง : icepadie
ผู้ติดตาม : 819,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 1,241 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 137,454,804 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 110,761 ครั้ง
instagram.com/icepadie
facebook.com/padie
www.icepadie.com
ตัวอย่าง VDO ของช่อง icepadie