ช่อง
EaterOat
ผู้ติดตาม
988,000 คน
จำนวนวีดีโอ
262 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
121,161,741 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
462,449 ครั้ง
ช่อง : EaterOat
ผู้ติดตาม : 988,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 262 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 121,161,741 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 462,449 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง EaterOat