ช่อง
EaterOat
ผู้ติดตาม
861,000 คน
จำนวนวีดีโอ
149 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
71,985,720 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
483,126 ครั้ง
ช่อง : EaterOat
ผู้ติดตาม : 861,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 149 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 71,985,720 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 483,126 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง EaterOat