ช่อง
EaterOat
ผู้ติดตาม
930,000 คน
จำนวนวีดีโอ
200 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
95,122,716 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
475,614 ครั้ง
ช่อง : EaterOat
ผู้ติดตาม : 930,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 200 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 95,122,716 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 475,614 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง EaterOat