ช่อง
EaterOat
ผู้ติดตาม
797,000 คน
จำนวนวีดีโอ
87 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
50,740,055 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
583,219 ครั้ง
ช่อง : EaterOat
ผู้ติดตาม : 797,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 87 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 50,740,055 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 583,219 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง EaterOat