ช่อง
EaterOat
ผู้ติดตาม
1,010,000 คน
จำนวนวีดีโอ
312 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
134,954,950 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
432,548 ครั้ง
ช่อง : EaterOat
ผู้ติดตาม : 1,010,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 312 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 134,954,950 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 432,548 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง EaterOat