ช่อง
BoomTharis
ผู้ติดตาม
1,430,000 คน
จำนวนวีดีโอ
444 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
250,275,687 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
563,684 ครั้ง
ช่อง : BoomTharis
ผู้ติดตาม : 1,430,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 444 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 250,275,687 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 563,684 ครั้ง
สถานที่ x เรื่องราว
ตัวอย่าง VDO ของช่อง BoomTharis