ช่อง
GoodDayOfficial
ผู้ติดตาม
3,360,000 คน
จำนวนวีดีโอ
1,971 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1,268,344,639 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
643,503 ครั้ง
ช่อง : GoodDayOfficial
ผู้ติดตาม : 3,360,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 1,971 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 1,268,344,639 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 643,503 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง GoodDayOfficial