ช่อง
GoodDayOfficial
ผู้ติดตาม
3,680,000 คน
จำนวนวีดีโอ
2,684 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1,508,298,009 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
561,959 ครั้ง
ช่อง : GoodDayOfficial
ผู้ติดตาม : 3,680,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 2,684 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 1,508,298,009 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 561,959 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง GoodDayOfficial