ช่อง
GoodDayOfficial
ผู้ติดตาม
3,620,000 คน
จำนวนวีดีโอ
2,479 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1,464,752,925 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
590,864 ครั้ง
ช่อง : GoodDayOfficial
ผู้ติดตาม : 3,620,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 2,479 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 1,464,752,925 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 590,864 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง GoodDayOfficial