ช่อง
ป๋าเต็ด
ผู้ติดตาม
659,000 คน
จำนวนวีดีโอ
648 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
105,818,387 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
163,300 ครั้ง
ช่อง : ป๋าเต็ด
ผู้ติดตาม : 659,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 648 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 105,818,387 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 163,300 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง ป๋าเต็ด