ช่อง
ป๋าเต็ด
ผู้ติดตาม
502,000 คน
จำนวนวีดีโอ
356 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
69,033,476 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
193,914 ครั้ง
ช่อง : ป๋าเต็ด
ผู้ติดตาม : 502,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 356 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 69,033,476 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 193,914 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง ป๋าเต็ด