ช่อง
ป๋าเต็ด
ผู้ติดตาม
710,000 คน
จำนวนวีดีโอ
900 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
123,763,728 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
137,515 ครั้ง
ช่อง : ป๋าเต็ด
ผู้ติดตาม : 710,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 900 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 123,763,728 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 137,515 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง ป๋าเต็ด