ช่อง
ป๋าเต็ด
ผู้ติดตาม
711,000 คน
จำนวนวีดีโอ
903 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
123,826,049 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
137,127 ครั้ง
ช่อง : ป๋าเต็ด
ผู้ติดตาม : 711,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 903 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 123,826,049 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 137,127 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง ป๋าเต็ด