ช่อง
ป๋าเต็ด
ผู้ติดตาม
658,000 คน
จำนวนวีดีโอ
642 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
105,533,106 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
164,382 ครั้ง
ช่อง : ป๋าเต็ด
ผู้ติดตาม : 658,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 642 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 105,533,106 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 164,382 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง ป๋าเต็ด