ช่อง
NoiDaivo 168
ผู้ติดตาม
1,020,000 คน
จำนวนวีดีโอ
804 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
147,099,187 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
182,959 ครั้ง
ช่อง : NoiDaivo 168
ผู้ติดตาม : 1,020,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 804 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 147,099,187 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 182,959 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง NoiDaivo 168