ช่อง
NoiDaivo 168
ผู้ติดตาม
872,000 คน
จำนวนวีดีโอ
571 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
118,423,170 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
207,396 ครั้ง
ช่อง : NoiDaivo 168
ผู้ติดตาม : 872,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 571 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 118,423,170 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 207,396 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง NoiDaivo 168