ช่อง
NoiDaivo 168
ผู้ติดตาม
1,010,000 คน
จำนวนวีดีโอ
769 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
144,145,387 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
187,445 ครั้ง
ช่อง : NoiDaivo 168
ผู้ติดตาม : 1,010,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 769 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 144,145,387 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 187,445 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง NoiDaivo 168