ช่อง
9arm
ผู้ติดตาม
763,000 คน
จำนวนวีดีโอ
555 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
140,544,344 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
253,233 ครั้ง
ช่อง : 9arm
ผู้ติดตาม : 763,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 555 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 140,544,344 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 253,233 ครั้ง
นายอาร์มเป็นคนชอบเล่าเรื่องเทคแบบย่อยง่ายๆ
ตัวอย่าง VDO ของช่อง 9arm
99/100 ?
36 days ago
(LIVE) Zero Days
331 days ago