ช่อง
9arm
ผู้ติดตาม
417,000 คน
จำนวนวีดีโอ
305 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
59,626,510 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
195,497 ครั้ง
ช่อง : 9arm
ผู้ติดตาม : 417,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 305 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 59,626,510 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 195,497 ครั้ง
นายอาร์มเป็นคนชอบเล่าเรื่องเทคแบบย่อยง่ายๆ
ตัวอย่าง VDO ของช่อง 9arm