ช่อง
9arm
ผู้ติดตาม
992,000 คน
จำนวนวีดีโอ
713 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
199,019,521 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
279,130 ครั้ง
ช่อง : 9arm
ผู้ติดตาม : 992,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 713 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 199,019,521 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 279,130 ครั้ง
นายอาร์มเป็นคนชอบเล่าเรื่องเทคแบบย่อยง่ายๆ
ตัวอย่าง VDO ของช่อง 9arm
Hells Programming
2 days ago
1+1=?
206 days ago
ตำนาน Enron
208 days ago
99/100 ?
306 days ago
(LIVE) Zero Days
601 days ago