ช่อง
WJ MILD
ผู้ติดตาม
499,000 คน
จำนวนวีดีโอ
52 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
19,125,684 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
367,802 ครั้ง
ช่อง : WJ MILD
ผู้ติดตาม : 499,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 52 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 19,125,684 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 367,802 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง WJ MILD