ช่อง
WJ MILD
ผู้ติดตาม
519,000 คน
จำนวนวีดีโอ
64 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
22,206,052 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
346,970 ครั้ง
ช่อง : WJ MILD
ผู้ติดตาม : 519,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 64 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 22,206,052 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 346,970 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง WJ MILD