ช่อง
WJ MILD
ผู้ติดตาม
517,000 คน
จำนวนวีดีโอ
65 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
22,306,942 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
343,184 ครั้ง
ช่อง : WJ MILD
ผู้ติดตาม : 517,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 65 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 22,306,942 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 343,184 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง WJ MILD