ช่อง
Tana and Everyhis
ผู้ติดตาม
497,000 คน
จำนวนวีดีโอ
125 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
41,914,510 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
335,316 ครั้ง
ช่อง : Tana and Everyhis
ผู้ติดตาม : 497,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 125 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 41,914,510 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 335,316 ครั้ง
ถ่ายเองตัดเองกินเอง เลยจะเอามาแบ่งกันกิน หยิบโน่นนี่ใส่ ชิมดู อร่อย ย่อยง่าย
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Tana and Everyhis