ช่อง
Tana and Everyhis
ผู้ติดตาม
535,000 คน
จำนวนวีดีโอ
157 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
48,924,602 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
311,622 ครั้ง
ช่อง : Tana and Everyhis
ผู้ติดตาม : 535,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 157 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 48,924,602 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 311,622 ครั้ง
ถ่ายเองตัดเองกินเอง เลยจะเอามาแบ่งกันกิน หยิบโน่นนี่ใส่ ชิมดู อร่อย ย่อยง่าย
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Tana and Everyhis
?
448 days ago