ช่อง
Yimnoi yimyai
ผู้ติดตาม
1,730,000 คน
จำนวนวีดีโอ
507 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
340,284,262 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
671,172 ครั้ง
ช่อง : Yimnoi yimyai
ผู้ติดตาม : 1,730,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 507 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 340,284,262 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 671,172 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Yimnoi yimyai