ช่อง
Yimnoi yimyai
ผู้ติดตาม
1,140,000 คน
จำนวนวีดีโอ
218 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
169,674,636 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
778,324 ครั้ง
ช่อง : Yimnoi yimyai
ผู้ติดตาม : 1,140,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 218 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 169,674,636 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 778,324 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Yimnoi yimyai