ช่อง
Yimnoi yimyai
ผู้ติดตาม
1,690,000 คน
จำนวนวีดีโอ
454 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
321,952,458 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
709,146 ครั้ง
ช่อง : Yimnoi yimyai
ผู้ติดตาม : 1,690,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 454 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 321,952,458 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 709,146 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Yimnoi yimyai