ช่อง
Yimnoi yimyai
ผู้ติดตาม
1,470,000 คน
จำนวนวีดีโอ
298 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
246,020,831 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
825,573 ครั้ง
ช่อง : Yimnoi yimyai
ผู้ติดตาม : 1,470,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 298 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 246,020,831 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 825,573 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Yimnoi yimyai