ช่อง
The Ska X BNK48
ผู้ติดตาม
459,000 คน
จำนวนวีดีโอ
100 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
50,112,177 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
501,122 ครั้ง
ช่อง : The Ska X BNK48
ผู้ติดตาม : 459,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 100 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 50,112,177 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 501,122 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง The Ska X BNK48