ช่อง
Gavin .D
ผู้ติดตาม
1,280,000 คน
จำนวนวีดีโอ
86 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
646,915,790 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
7,522,277 ครั้ง
ช่อง : Gavin .D
ผู้ติดตาม : 1,280,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 86 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 646,915,790 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 7,522,277 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Gavin .D