ช่อง
Gavin .D
ผู้ติดตาม
1,480,000 คน
จำนวนวีดีโอ
206 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
826,843,043 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
4,013,801 ครั้ง
ช่อง : Gavin .D
ผู้ติดตาม : 1,480,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 206 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 826,843,043 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 4,013,801 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Gavin .D
ANGEL - GAVIN:D
7 days ago
Goodnight - GAVIN:D
9 days ago
WE DID IT #8
221 days ago
GAVIN:D
238 days ago
?
301 days ago
ชั่งใจ ?
326 days ago
ชั่งใจ ?
328 days ago
ชั่งใจ ?
328 days ago
20 January BE 2565
498 days ago
15 January BE 2565
503 days ago