ช่อง
Gavin .D
ผู้ติดตาม
1,560,000 คน
จำนวนวีดีโอ
339 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
897,844,746 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
2,648,510 ครั้ง
ช่อง : Gavin .D
ผู้ติดตาม : 1,560,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 339 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 897,844,746 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 2,648,510 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Gavin .D
???
26 days ago
Damage - GAVIN:D
167 days ago
ANGEL - GAVIN:D
191 days ago
Goodnight - GAVIN:D
193 days ago
WE DID IT #8
405 days ago
GAVIN:D
421 days ago
?
484 days ago
ชั่งใจ ?
510 days ago
ชั่งใจ ?
511 days ago
ชั่งใจ ?
511 days ago
20 January BE 2565
682 days ago
15 January BE 2565
686 days ago