ช่อง
Coach Nay
ผู้ติดตาม
700,000 คน
จำนวนวีดีโอ
112 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
42,180,577 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
376,612 ครั้ง
ช่อง : Coach Nay
ผู้ติดตาม : 700,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 112 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 42,180,577 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 376,612 ครั้ง
ช่องทางการติดต่องาน
Email : mymatenatestudio@gmail.com
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Coach Nay