ช่อง
Coach Nay
ผู้ติดตาม
1,260,000 คน
จำนวนวีดีโอ
233 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
107,012,368 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
459,281 ครั้ง
ช่อง : Coach Nay
ผู้ติดตาม : 1,260,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 233 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 107,012,368 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 459,281 ครั้ง
ช่องทางการติดต่องาน
Email : mymatenatestudio@gmail.com
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Coach Nay