ช่อง
ครัวชั้นสูง - High Zone Kitchen
ผู้ติดตาม
472,000 คน
จำนวนวีดีโอ
277 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
23,690,160 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
85,524 ครั้ง
ช่อง : ครัวชั้นสูง - High Zone Kitchen
ผู้ติดตาม : 472,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 277 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 23,690,160 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 85,524 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง ครัวชั้นสูง - High Zone Kitchen