ช่อง
ครัวชั้นสูง - High Zone Kitchen
ผู้ติดตาม
521,000 คน
จำนวนวีดีโอ
347 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
29,294,915 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
84,423 ครั้ง
ช่อง : ครัวชั้นสูง - High Zone Kitchen
ผู้ติดตาม : 521,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 347 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 29,294,915 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 84,423 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง ครัวชั้นสูง - High Zone Kitchen