ช่อง
ครัวชั้นสูง - High Zone Kitchen
ผู้ติดตาม
385,000 คน
จำนวนวีดีโอ
211 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
15,749,180 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
74,641 ครั้ง
ช่อง : ครัวชั้นสูง - High Zone Kitchen
ผู้ติดตาม : 385,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 211 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 15,749,180 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 74,641 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง ครัวชั้นสูง - High Zone Kitchen