ช่อง
ครัวชั้นสูง - High Zone Kitchen
ผู้ติดตาม
521,000 คน
จำนวนวีดีโอ
350 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
29,374,888 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
83,928 ครั้ง
ช่อง : ครัวชั้นสูง - High Zone Kitchen
ผู้ติดตาม : 521,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 350 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 29,374,888 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 83,928 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง ครัวชั้นสูง - High Zone Kitchen