ช่อง
ครัวชั้นสูง - High Zone Kitchen
ผู้ติดตาม
563,000 คน
จำนวนวีดีโอ
406 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
33,659,843 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
82,906 ครั้ง
ช่อง : ครัวชั้นสูง - High Zone Kitchen
ผู้ติดตาม : 563,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 406 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 33,659,843 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 82,906 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง ครัวชั้นสูง - High Zone Kitchen
9 November BE 2566
30 days ago
31 October BE 2566
39 days ago