ช่อง
Alrisaa
ผู้ติดตาม
211,000 คน
จำนวนวีดีโอ
35 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
6,023,762 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
172,107 ครั้ง
ช่อง : Alrisaa
ผู้ติดตาม : 211,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 35 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 6,023,762 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 172,107 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Alrisaa