ช่อง
Alrisaa
ผู้ติดตาม
296,000 คน
จำนวนวีดีโอ
55 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
11,384,138 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
206,984 ครั้ง
ช่อง : Alrisaa
ผู้ติดตาม : 296,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 55 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 11,384,138 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 206,984 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Alrisaa