ช่อง
Alrisaa
ผู้ติดตาม
324,000 คน
จำนวนวีดีโอ
77 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
14,460,836 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
187,803 ครั้ง
ช่อง : Alrisaa
ผู้ติดตาม : 324,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 77 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 14,460,836 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 187,803 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Alrisaa