ช่อง
Alrisaa
ผู้ติดตาม
327,000 คน
จำนวนวีดีโอ
74 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
14,086,616 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
190,360 ครั้ง
ช่อง : Alrisaa
ผู้ติดตาม : 327,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 74 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 14,086,616 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 190,360 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Alrisaa