ช่อง
ME NUS
ผู้ติดตาม
1,190,000 คน
จำนวนวีดีโอ
180 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
133,071,723 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
739,287 ครั้ง
ช่อง : ME NUS
ผู้ติดตาม : 1,190,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 180 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 133,071,723 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 739,287 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง ME NUS