ช่อง
ME NUS
ผู้ติดตาม
1,130,000 คน
จำนวนวีดีโอ
149 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
118,886,672 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
797,897 ครั้ง
ช่อง : ME NUS
ผู้ติดตาม : 1,130,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 149 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 118,886,672 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 797,897 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง ME NUS