ช่อง
ME NUS
ผู้ติดตาม
1,170,000 คน
จำนวนวีดีโอ
175 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
130,966,013 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
748,377 ครั้ง
ช่อง : ME NUS
ผู้ติดตาม : 1,170,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 175 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 130,966,013 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 748,377 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง ME NUS