ช่อง
Scoop Viewfinder
ผู้ติดตาม
933,000 คน
จำนวนวีดีโอ
1,397 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
236,508,854 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
169,298 ครั้ง
ช่อง : Scoop Viewfinder
ผู้ติดตาม : 933,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 1,397 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 236,508,854 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 169,298 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Scoop Viewfinder