ช่อง
Scoop Viewfinder
ผู้ติดตาม
981,000 คน
จำนวนวีดีโอ
2,109 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
264,484,438 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
125,408 ครั้ง
ช่อง : Scoop Viewfinder
ผู้ติดตาม : 981,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 2,109 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 264,484,438 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 125,408 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Scoop Viewfinder