ช่อง
Scoop Viewfinder
ผู้ติดตาม
958,000 คน
จำนวนวีดีโอ
1,869 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
253,734,248 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
135,759 ครั้ง
ช่อง : Scoop Viewfinder
ผู้ติดตาม : 958,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 1,869 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 253,734,248 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 135,759 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Scoop Viewfinder