ช่อง
สุดยอด
ผู้ติดตาม
1,310,000 คน
จำนวนวีดีโอ
422 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
217,663,131 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
515,789 ครั้ง
ช่อง : สุดยอด
ผู้ติดตาม : 1,310,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 422 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 217,663,131 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 515,789 ครั้ง
สาระสุดยอดที่จัดให้คุณถึงบ้าน
ตัวอย่าง VDO ของช่อง สุดยอด