ช่อง
สุดยอด
ผู้ติดตาม
1,220,000 คน
จำนวนวีดีโอ
684 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
216,577,252 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
316,633 ครั้ง
ช่อง : สุดยอด
ผู้ติดตาม : 1,220,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 684 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 216,577,252 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 316,633 ครั้ง
สาระสุดยอดที่จัดให้คุณถึงบ้าน
ตัวอย่าง VDO ของช่อง สุดยอด