ช่อง
OnAir
ผู้ติดตาม
527,000 คน
จำนวนวีดีโอ
80 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
21,475,484 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
268,444 ครั้ง
ช่อง : OnAir
ผู้ติดตาม : 527,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 80 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 21,475,484 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 268,444 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง OnAir