ช่อง
OnAir
ผู้ติดตาม
530,000 คน
จำนวนวีดีโอ
80 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
21,414,816 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
267,685 ครั้ง
ช่อง : OnAir
ผู้ติดตาม : 530,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 80 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 21,414,816 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 267,685 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง OnAir