ช่อง
OnAir
ผู้ติดตาม
536,000 คน
จำนวนวีดีโอ
72 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
20,796,143 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
288,835 ครั้ง
ช่อง : OnAir
ผู้ติดตาม : 536,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 72 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 20,796,143 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 288,835 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง OnAir