ช่อง
Gail Sophicha Official
ผู้ติดตาม
759,000 คน
จำนวนวีดีโอ
147 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
76,927,232 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
523,315 ครั้ง
ช่อง : Gail Sophicha Official
ผู้ติดตาม : 759,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 147 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 76,927,232 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 523,315 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Gail Sophicha Official