ช่อง
MewNittha
ผู้ติดตาม
548,000 คน
จำนวนวีดีโอ
82 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
45,870,391 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
559,395 ครั้ง
ช่อง : MewNittha
ผู้ติดตาม : 548,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 82 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 45,870,391 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 559,395 ครั้ง
Mew Nittha Jirayungyurn
มิว นิษฐา จิรยั่งยืน
Mew Nittha Channel
ตัวอย่าง VDO ของช่อง MewNittha