ช่อง
MewNittha
ผู้ติดตาม
490,000 คน
จำนวนวีดีโอ
41 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
30,114,925 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
734,510 ครั้ง
ช่อง : MewNittha
ผู้ติดตาม : 490,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 41 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 30,114,925 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 734,510 ครั้ง
Mew Nittha Jirayungyurn
มิว นิษฐา จิรยั่งยืน
Mew Nittha Channel
ตัวอย่าง VDO ของช่อง MewNittha