ช่อง
MewNittha
ผู้ติดตาม
550,000 คน
จำนวนวีดีโอ
96 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
47,703,398 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
496,910 ครั้ง
ช่อง : MewNittha
ผู้ติดตาม : 550,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 96 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 47,703,398 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 496,910 ครั้ง
Mew Nittha Jirayungyurn
มิว นิษฐา จิรยั่งยืน
Mew Nittha Channel
ตัวอย่าง VDO ของช่อง MewNittha