ช่อง
DIAMOND MQT
ผู้ติดตาม
1,460,000 คน
จำนวนวีดีโอ
34 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
407,139,137 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
11,974,681 ครั้ง
ช่อง : DIAMOND MQT
ผู้ติดตาม : 1,460,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 34 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 407,139,137 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 11,974,681 ครั้ง
For work : 089-522-2398 (K. Jik)
ตัวอย่าง VDO ของช่อง DIAMOND MQT
DIAMOND MQT - Rezt DEMO
2265 days ago