ช่อง
MAIBARU ThaiVlog まいばる
ผู้ติดตาม
297,000 คน
จำนวนวีดีโอ
244 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
41,142,566 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
168,617 ครั้ง
ช่อง : MAIBARU ThaiVlog まいばる
ผู้ติดตาม : 297,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 244 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 41,142,566 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 168,617 ครั้ง
Hello I'm Maibaru.

mail:maibaruthaivlog@gmail.com
ตัวอย่าง VDO ของช่อง MAIBARU ThaiVlog まいばる