ช่อง
MAIBARU ThaiVlog まいばる
ผู้ติดตาม
250,000 คน
จำนวนวีดีโอ
167 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
31,602,483 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
189,236 ครั้ง
ช่อง : MAIBARU ThaiVlog まいばる
ผู้ติดตาม : 250,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 167 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 31,602,483 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 189,236 ครั้ง
Hello I'm Maibaru.

mail:maibaruthaivlog@gmail.com
ตัวอย่าง VDO ของช่อง MAIBARU ThaiVlog まいばる