ช่อง
PUIMEKSTER
ผู้ติดตาม
488,000 คน
จำนวนวีดีโอ
48 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
26,693,712 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
556,119 ครั้ง
ช่อง : PUIMEKSTER
ผู้ติดตาม : 488,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 48 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 26,693,712 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 556,119 ครั้ง
- ปุยเมฆ -
a medical student / actress / dreamer
ตัวอย่าง VDO ของช่อง PUIMEKSTER