ช่อง
PUIMEKSTER
ผู้ติดตาม
460,000 คน
จำนวนวีดีโอ
28 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
21,705,375 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
775,192 ครั้ง
ช่อง : PUIMEKSTER
ผู้ติดตาม : 460,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 28 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 21,705,375 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 775,192 ครั้ง
- ปุยเมฆ -
a medical student / actress / dreamer
ตัวอย่าง VDO ของช่อง PUIMEKSTER