ช่อง
PUIMEKSTER
ผู้ติดตาม
489,000 คน
จำนวนวีดีโอ
43 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
25,993,135 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
604,492 ครั้ง
ช่อง : PUIMEKSTER
ผู้ติดตาม : 489,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 43 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 25,993,135 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 604,492 ครั้ง
- ปุยเมฆ -
a medical student / actress / dreamer
ตัวอย่าง VDO ของช่อง PUIMEKSTER