ช่อง
Klao Show
ผู้ติดตาม
392,000 คน
จำนวนวีดีโอ
424 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
35,417,801 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
83,533 ครั้ง
ช่อง : Klao Show
ผู้ติดตาม : 392,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 424 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 35,417,801 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 83,533 ครั้ง
'เกลานิสัยอันตราย' สังคมแห่งการพัฒนานิสัยที่มีวาทะเด็ดประจำโครงการที่ว่า 'เกลาไปพร้อมกัน' เพราะเราดีคนเดียวไม่ได้ แต่ควรทำให้คนรอบข้าง และสังคมดีขึ้นไปพร้อม ๆ กันด้วย

- สนใจติดต่อโฆษณาหรือสปอนเซอร์เกลา -

โทร 084-654-9656
อีเมล์: info@klao365.org

*บริจาคร่วมสนับสนุนโครงการเกลา
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 6780224332
ชื่อบัญชี โครงการเกลานิสัยอันตราย โดย น.ส.ปนัดดา ตะโยเค และน.ส.ณัฐณิชา อัศดาสุข
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Klao Show