ช่อง
Extreme IT
ผู้ติดตาม
493,000 คน
จำนวนวีดีโอ
1,734 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
100,690,865 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
58,069 ครั้ง
ช่อง : Extreme IT
ผู้ติดตาม : 493,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 1,734 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 100,690,865 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 58,069 ครั้ง
รีวิวอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ และอุปกรณ์ Gadget อื่นๆ
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Extreme IT