ช่อง
Extreme IT
ผู้ติดตาม
742,000 คน
จำนวนวีดีโอ
3,104 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
211,285,569 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
68,069 ครั้ง
ช่อง : Extreme IT
ผู้ติดตาม : 742,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 3,104 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 211,285,569 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 68,069 ครั้ง
รีวิวอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ และอุปกรณ์ Gadget อื่นๆ
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Extreme IT