ช่อง
Extreme IT
ผู้ติดตาม
606,000 คน
จำนวนวีดีโอ
2,398 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
150,494,940 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
62,759 ครั้ง
ช่อง : Extreme IT
ผู้ติดตาม : 606,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 2,398 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 150,494,940 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 62,759 ครั้ง
รีวิวอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ และอุปกรณ์ Gadget อื่นๆ
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Extreme IT