ช่อง
Extreme IT
ผู้ติดตาม
572,000 คน
จำนวนวีดีโอ
2,176 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
134,280,503 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
61,710 ครั้ง
ช่อง : Extreme IT
ผู้ติดตาม : 572,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 2,176 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 134,280,503 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 61,710 ครั้ง
รีวิวอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ และอุปกรณ์ Gadget อื่นๆ
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Extreme IT