ช่อง
Extreme IT
ผู้ติดตาม
656,000 คน
จำนวนวีดีโอ
2,649 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
172,683,335 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
65,188 ครั้ง
ช่อง : Extreme IT
ผู้ติดตาม : 656,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 2,649 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 172,683,335 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 65,188 ครั้ง
รีวิวอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ และอุปกรณ์ Gadget อื่นๆ
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Extreme IT