ช่อง
Extreme IT
ผู้ติดตาม
759,000 คน
จำนวนวีดีโอ
3,272 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
220,577,631 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
67,414 ครั้ง
ช่อง : Extreme IT
ผู้ติดตาม : 759,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 3,272 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 220,577,631 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 67,414 ครั้ง
รีวิวอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ และอุปกรณ์ Gadget อื่นๆ
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Extreme IT