ช่อง
Extreme IT
ผู้ติดตาม
510,000 คน
จำนวนวีดีโอ
1,810 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
109,208,141 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
60,336 ครั้ง
ช่อง : Extreme IT
ผู้ติดตาม : 510,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 1,810 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 109,208,141 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 60,336 ครั้ง
รีวิวอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ และอุปกรณ์ Gadget อื่นๆ
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Extreme IT