ช่อง
Extreme IT
ผู้ติดตาม
720,000 คน
จำนวนวีดีโอ
2,970 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
200,616,629 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
67,548 ครั้ง
ช่อง : Extreme IT
ผู้ติดตาม : 720,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 2,970 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 200,616,629 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 67,548 ครั้ง
รีวิวอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ และอุปกรณ์ Gadget อื่นๆ
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Extreme IT