ช่อง
Extreme IT
ผู้ติดตาม
657,000 คน
จำนวนวีดีโอ
2,660 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
173,118,682 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
65,082 ครั้ง
ช่อง : Extreme IT
ผู้ติดตาม : 657,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 2,660 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 173,118,682 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 65,082 ครั้ง
รีวิวอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ และอุปกรณ์ Gadget อื่นๆ
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Extreme IT