ช่อง
หมอปลา [Official Channel]
ผู้ติดตาม
2,020,000 คน
จำนวนวีดีโอ
514 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
315,935,684 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
614,661 ครั้ง
ช่อง : หมอปลา [Official Channel]
ผู้ติดตาม : 2,020,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 514 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 315,935,684 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 614,661 ครั้ง
ให้ความรู้ ให้ความเข้าใจ เกี่ยวกับความเชื่อในสิ่งที่เหนือธรรมชาติ
ช่วยเหลือผู้คนที่หาทางออกไม่เจอ ไปรักษาทางวิทยาศาสตรแล้วให้คำตอบไม่ได้
ติดต่อสอบถามบ้านหมอปลา 0811918496
ตัวอย่าง VDO ของช่อง หมอปลา [Official Channel]
ศุกร์13
61 days ago
ฉิuหาย
277 days ago
ขอโทษ
368 days ago
New Normal
388 days ago
หมอปลา EP:
425 days ago
กร๊วก Covid
459 days ago