ช่อง
หมอปลา [Official Channel]
ผู้ติดตาม
2,110,000 คน
จำนวนวีดีโอ
542 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
335,590,968 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
619,172 ครั้ง
ช่อง : หมอปลา [Official Channel]
ผู้ติดตาม : 2,110,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 542 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 335,590,968 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 619,172 ครั้ง
ให้ความรู้ ให้ความเข้าใจ เกี่ยวกับความเชื่อในสิ่งที่เหนือธรรมชาติ
ช่วยเหลือผู้คนที่หาทางออกไม่เจอ ไปรักษาทางวิทยาศาสตรแล้วให้คำตอบไม่ได้
ติดต่อสอบถามบ้านหมอปลา 0811918496
ตัวอย่าง VDO ของช่อง หมอปลา [Official Channel]
โฉนดผี
15 days ago
รหัสผี
31 days ago
ศุกร์13
111 days ago
ฉิuหาย
327 days ago
ขอโทษ
418 days ago
New Normal
438 days ago
หมอปลา EP:
475 days ago
กร๊วก Covid
509 days ago