ช่อง
หมอปลา [Official Channel]
ผู้ติดตาม
2,610,000 คน
จำนวนวีดีโอ
783 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
423,073,248 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
540,323 ครั้ง
ช่อง : หมอปลา [Official Channel]
ผู้ติดตาม : 2,610,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 783 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 423,073,248 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 540,323 ครั้ง
ให้ความรู้ ให้ความเข้าใจ เกี่ยวกับความเชื่อในสิ่งที่เหนือธรรมชาติ
ช่วยเหลือผู้คนที่หาทางออกไม่เจอ ไปรักษาทางวิทยาศาสตรแล้วให้คำตอบไม่ได้
ติดต่อสอบถามบ้านหมอปลา 0811918496
ตัวอย่าง VDO ของช่อง หมอปลา [Official Channel]
ผีอะไร!!
125 days ago
น้ำตกผี
136 days ago
#ยมทูต!!!
137 days ago
ผีพเนจร
162 days ago
ผีหม้อ
290 days ago
ผีชูชก
317 days ago
เสื่อม
683 days ago
โฉนดผี
743 days ago
รหัสผี
759 days ago
ศุกร์13
839 days ago
ฉิuหาย
1055 days ago
ปลาตกคัก
1073 days ago
อย่าหาทำ
1111 days ago
ปลอม (Cook Cook)
1145 days ago
ขอโทษ
1146 days ago
New Normal
1166 days ago
หมอปลา EP:
1203 days ago
กร๊วก Covid
1237 days ago