ช่อง
หมอปลา [Official Channel]
ผู้ติดตาม
2,560,000 คน
จำนวนวีดีโอ
602 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
396,832,701 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
659,191 ครั้ง
ช่อง : หมอปลา [Official Channel]
ผู้ติดตาม : 2,560,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 602 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 396,832,701 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 659,191 ครั้ง
ให้ความรู้ ให้ความเข้าใจ เกี่ยวกับความเชื่อในสิ่งที่เหนือธรรมชาติ
ช่วยเหลือผู้คนที่หาทางออกไม่เจอ ไปรักษาทางวิทยาศาสตรแล้วให้คำตอบไม่ได้
ติดต่อสอบถามบ้านหมอปลา 0811918496
ตัวอย่าง VDO ของช่อง หมอปลา [Official Channel]
ผีหม้อ
110 days ago
ผีชูชก
137 days ago
เสื่อม
503 days ago
โฉนดผี
563 days ago
รหัสผี
579 days ago
ศุกร์13
659 days ago
ฉิuหาย
875 days ago
ขอโทษ
966 days ago
New Normal
986 days ago
หมอปลา EP:
1023 days ago
กร๊วก Covid
1057 days ago