ช่อง
DEEN VLOG TOO
ผู้ติดตาม
215,000 คน
จำนวนวีดีโอ
128 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
8,916,443 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
69,660 ครั้ง
ช่อง : DEEN VLOG TOO
ผู้ติดตาม : 215,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 128 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 8,916,443 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 69,660 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง DEEN VLOG TOO