ช่อง
DEEN VLOG TOO
ผู้ติดตาม
254,000 คน
จำนวนวีดีโอ
221 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
12,631,771 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
57,157 ครั้ง
ช่อง : DEEN VLOG TOO
ผู้ติดตาม : 254,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 221 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 12,631,771 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 57,157 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง DEEN VLOG TOO