ช่อง
DEENVLOG
ผู้ติดตาม
634,000 คน
จำนวนวีดีโอ
521 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
101,651,663 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
195,109 ครั้ง
ช่อง : DEENVLOG
ผู้ติดตาม : 634,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 521 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 101,651,663 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 195,109 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง DEENVLOG