ช่อง
DEENVLOG
ผู้ติดตาม
463,000 คน
จำนวนวีดีโอ
305 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
25,895,625 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
84,904 ครั้ง
ช่อง : DEENVLOG
ผู้ติดตาม : 463,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 305 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 25,895,625 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 84,904 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง DEENVLOG