ช่อง
DEENVLOG
ผู้ติดตาม
694,000 คน
จำนวนวีดีโอ
633 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
127,543,184 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
201,490 ครั้ง
ช่อง : DEENVLOG
ผู้ติดตาม : 694,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 633 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 127,543,184 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 201,490 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง DEENVLOG
#indonesia
11 days ago