ช่อง
DEENVLOG
ผู้ติดตาม
747,000 คน
จำนวนวีดีโอ
709 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
156,625,018 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
220,910 ครั้ง
ช่อง : DEENVLOG
ผู้ติดตาม : 747,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 709 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 156,625,018 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 220,910 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง DEENVLOG
#indonesia
190 days ago