ช่อง
Fayedition
ผู้ติดตาม
204,000 คน
จำนวนวีดีโอ
114 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
23,078,231 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
202,441 ครั้ง
ช่อง : Fayedition
ผู้ติดตาม : 204,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 114 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 23,078,231 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 202,441 ครั้ง
F A Y E
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Fayedition