ช่อง
Fayedition
ผู้ติดตาม
147,000 คน
จำนวนวีดีโอ
71 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
12,129,411 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
170,837 ครั้ง
ช่อง : Fayedition
ผู้ติดตาม : 147,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 71 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 12,129,411 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 170,837 ครั้ง
F A Y E
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Fayedition