ช่อง
Fayedition
ผู้ติดตาม
113,000 คน
จำนวนวีดีโอ
52 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
7,078,112 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
136,118 ครั้ง
ช่อง : Fayedition
ผู้ติดตาม : 113,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 52 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 7,078,112 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 136,118 ครั้ง
F A Y E
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Fayedition