ช่อง
Fayedition
ผู้ติดตาม
200,000 คน
จำนวนวีดีโอ
113 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
22,141,315 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
195,941 ครั้ง
ช่อง : Fayedition
ผู้ติดตาม : 200,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 113 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 22,141,315 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 195,941 ครั้ง
F A Y E
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Fayedition