ช่อง
Jayy Crane
ผู้ติดตาม
679,000 คน
จำนวนวีดีโอ
110 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
63,264,760 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
575,134 ครั้ง
ช่อง : Jayy Crane
ผู้ติดตาม : 679,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 110 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 63,264,760 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 575,134 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Jayy Crane